ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Кандидати који конкуришу за упис у I годину студија полажу пријемни испит из два предмета по избору, од следећа четири понуђена:

 • ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ (Политичка економија),
 • ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА (Економика предузећа),
 • МАТЕМАТИКА,
 • СОЦИОЛОГИЈА.

Пријемни испит обухвата програмске садржаје који су изучавани у средњој школи у четворогодишњем трајању. Наставници Факултета ће припремити посебне приручнике за сваки од предмета из којих се може спремати пријемни испит. Приручници ће се продавати на скриптарници Факултета. Кандидати су дужни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

Начин полагања пријемног испита

 • Пријемни испит за упис у I годину основних студија организује се независно од броја пријављених кандидата.
 • Пријемни испит организује и спроводи Комисија за упис студената.
 • На пријемном испиту кандидати истог дана полажу тестове из оба одабрана и пријављена предмета.
 • Пријемни испит траје 3 сата (4 школска часа) и то време је на располагању кандидатима за полагање оба предмета.
 • У току испита кандидат треба да самостално решава испитне задатке, односно одговара на питања. Свако одступање од тих норми или коришћење недозвољених средстава повлачи за собом удаљавање са испита.
 • Питања у тесту су конструисана на три начина:
  • Затворена (са датим модалитетима одговора),
  • Отворена (дато је само питање, а остављен је простор за одговор),
  • Комбинована – питања код којих не постоји адекватан одговор међу понуђеним модалитетима, па га треба дописати.

Код питања затвореног типа кандидати треба да пронађу и означе тачне одговоре међу понуђеним модалитетима. (Код једног питања може да буде један, два или више тачних одговора међу понуђеним модалитетима. Могуће су и ситуације у којима међу понуђеним нема тачног одговора). У случају питања отвореног типа треба дати што прецизнији и што краћи одговор на постављено питање. Уколико кандидат врши исправке одговора, односно уколико одговор није јасан и недвосмислен – неће се узимати у обзир приликом бодовања. Простор испод питања на која није дао одговор кандидат обавезно треба да прецрта дијагоналном линијом. Након завршетка испитног задатка, задатак се шифрира и тако шифриран оцењује од стране испитне комисије.

О упису на студије

Порука студента:

 • Допада ми се што своја стечена знања још током студирања можемо да применимо у пракси. На смеру Менаџмент у туризму студенти имају могућност да практично покажу оно што су научили својим колегама, кроз извођење екскурзијa коју студенти сами организују и спроводе. Топло га препоручујем свим будућим бруцошима са поруком да ће у њему пронаћи квалитет, знање, искуство, безброј могућности за напредовње и усавршавање.
  Јелена Јевтић, студент IV годинесмер Менаџмент у туризму

PROMOTIVNI FILM