English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Ванредни професори

Др Милорад Стојилковић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II S 5 други спрат
Консултације: уторак 11:00-13:00
е-маил: milorad.stojilkovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-632
Предмети: ОАС - 4474 Ревизија
ОАС - 4436 Теорија и анализа биланса
МАС - 7259 Ревизија јавног сектора
МАС - 7232 Финансијско извештавање

Др Биљана Ђорђевић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: IV 26 четврти спрат
Консултације: четвртак 08:00-10:00
е-маил: biljana.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-620
Предмети: ОАС - 4479 Управљање људским ресурсима
ОАС - 4403 Управљање ресурсима предузећа
МАС - 7255 Међународни менаџмент људских ресурса
ДАС - 8027 Управљање каријером
Биографија: Cirriculum vitae

Др Иван Марковић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: IV 21 четврти спрат
Консултације: петак 10:00-12:00
е-маил: ivan.markovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-641
Предмети: ОАС - 4420 Међународна економија
ОАС - 4485 Менаџмент у спољној трговини
МАС - 7208 Међународне финансије
ДАС - 8011 Међународни економски и финансијски односи
Биографија: Cirriculum vitae

Др Зоран Стефановић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II anex 5 други спрат
Консултације: петак 12:00-14:00
е-маил: zoran.stefanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-652
Предмети: ОАС - 4466 Економика транзиције
ОАС - 4407 Економске доктрине
МАС - 7261 Савремене економске теорије
ДАС - 8024 Транзиција постсоцијалистичких привреда
Биографија: Cirriculum vitae

Др Соња Јовановић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: IV 25 четврти спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: sonja.jovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-669
Предмети: ОАС - 4446 Аграрни менаџмент
ОАС - 4453 Менаџмент у туризму
МАС - 7201 Аграрна политика
МАС - 7263 Туризам и животна средина
ДАС - 8001 Аграрна политика ЕУ
Биографија: Cirriculum vitae

Др Игор Младеновић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: II S 2 други спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: igor.mladenovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-661
Предмети: ОАС - 4459 Економија капитала и финансирање развоја
ОАС - 4411 Макроекономија
МАС - 7251 Макроекономија отворене привреде
МАС - 7252 Макроекономска политика и привредни развој
ДАС - 8009 Макроекономија и макроекономски менаџмент
Биографија: Cirriculum vitae

Др Љиљана Бонић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: V 1 пети спрат
Консултације: среда 10:00-12:00
е-маил: ljiljana.bonic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-695
Предмети: ОАС - 4474 Ревизија
ОАС - 4436 Теорија и анализа биланса
МАС - 7259 Ревизија јавног сектора
Биографија: Cirriculum vitae

Др Дејан Спасић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: IV 28 четврти спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: dejan.spasic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-629
Предмети: ОАС - 4470 Специјални биланси
ОАС - 4402 Финансијско рачуноводство
МАС - 7216 Пословно и финансијско реструктурирање предузећа
ДАС - 8032 Финансијско извештавање у условима монетарних промена
Биографија: Cirriculum vitae

Др Маја Ивановић-Ђукић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: IV 29 четврти спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: maja.djukic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-659
Предмети: ОАС - 4408 Основи менаџмента
ОАС - 4430 Предузетништво
МАС - 7257 Менаџмент малих и средњих предузећа
МАС - 7215 Пословна етика
ДАС - 8021 Стратегије производње умрежених предузећа
Биографија: Cirriculum vitae

Др Винко Лепојевић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: IV 30 четврти спрат
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: vinko.lepojevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-658
Предмети: ОАС - 4410 Статистика
МАС - 7223 Статистичка анализа у маркетингу
МАС - 7262 Статистичка контрола квалитета
ДАС - 8008 Квантитативне методе у економији
Биографија: Cirriculum vitae

Др Марина Ђорђевић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: IV 24 четврти спрат
Консултације: уторак 10:00-12:00
е-маил: marina.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-616
Предмети: ОАС - 4412 Јавне финансије
ОАС - 4413 Монетарна економија
МАС - 7214 Монетарни и фискални менаџмент
ДАС - 8030 Финансијска теорија и политика
Биографија: Cirriculum vitae

Др Снежана Радукић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: MS 7 приземље
Консултације: четвртак 10:00-12:00
е-маил: snezana.radukic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-655
Предмети: ОАС - 4418 Микроекономија
ОАС - 4456 Микроекономска анализа
ОАС - 4435 Теорија и политика цена
МАС - 7249 Економија одрживог развоја
ДАС - 8003 Глобализација светске економије и национална економија
Биографија: Cirriculum vitae

Др Марија Радосављевић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: V 3 пети спрат
Консултације: среда 12:00-14:00
е-маил: marija.radosavljevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-683 528-689
Предмети: ОАС - 4430 Предузетништво
ОАС - 4403 Управљање ресурсима предузећа
МАС - 7215 Пословна етика
МАС - 7264 Управљање пословним процесима
ДАС - 8026 Трошкови у пословном одлучивању
ДАС - 8027 Управљање каријером
Биографија: Cirriculum vitae

Др Марија Петровић-Ранђеловић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: IV 19 четврти спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
понедељак 12:00-14:00
е-маил: marija.petrovic-randjelovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-666
Предмети: ОАС - 4460 Економска политика
ОАС - 4409 Национална економија
МАС - 7249 Економија одрживог развоја
ДАС - 8020 Стратегије привредног развоја
Биографија: Cirriculum vitae

Др Татјана Стевановић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: IV 19 четврти спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
е-маил: tatjana.stevanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-666
Предмети: ОАС - 4471 Рачуноводство трошкова
ОАС - 4431 Рачуноводство финансијских институција
ОАС - 4438 Управљачко рачуноводство
МАС - 7210 Менаџмент перформанси
МАС - 7226 Стратегијско управљачко рачуноводство
ДАС - 8028 Управљачко рачуноводство у динамичном окружењу
Биографија: Cirriculum vitae

Др Весна Јанковић-Милић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: IV 25 четврти спрат
Консултације: среда 10:00-12:00
е-маил: vesna.jankovic-milic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-669
Предмети: ОАС - 4410 Статистика
МАС - 7223 Статистичка анализа у маркетингу
МАС - 7262 Статистичка контрола квалитета
ДАС - 8008 Квантитативне методе у економији
Биографија: Cirriculum vitae

Др Марија Џунић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за општу економску теорију
Кабинет: V 3 пети спрат
Консултације: уторак 10:30-12:30
е-маил: marija.dzunic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-683
Предмети: ОАС - 4401 Основи економије
ОАС - 4463 Политичка економија
МАС - 7207 Друштвена економика
ДАС - 8005 Економика јавног избора
Биографија: Cirriculum vitae

Др Владислав Марјановић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II anex 8 други спрат
Консултације: понедељак 10:00-12:00
е-маил: vladislav.marjanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-648
Предмети: ОАС - 4460 Економска политика
ОАС - 4409 Национална економија
МАС - 7252 Макроекономска политика и привредни развој
ДАС - 8020 Стратегије привредног развоја
Биографија: Cirriculum vitae

Др Дејан Ђорђевић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II anex 8 други спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: dejan.djordjevic@eknfak.ni.ac.rs ekngeo@gmail.com
Телефон: 018 528-648
Предмети: ОАС - 4454 Агенцијско пословање
ОАС - 4405 Економска географија
ОАС - 4449 Регионална географија света
ОАС - 4452 Туристичка географија са основама туризма
МАС - 7263 Туризам и животна средина
ДАС - 8002 Географија светске економије
Биографија: Cirriculum vitae

Др Огњен Радовић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 25 други спрат
Консултације: уторак 11:00-13:00
е-маил: ognjen.radovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-681
Предмети: ОАС - 4467 Електронско пословање
ОАС - 4462 Информатика
МАС - 7258 Пословни информациони системи
МАС - 7229 Управљање електронским пословањем предузећа
ДАС - 8007 Информациони системи у економији
Биографија: Cirriculum vitae

Др Јелена Станковић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: MS 7 приземље
Консултације: понедељак 12:00-14:00
е-маил: jelena.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-655
Предмети: ОАС - 4464 Операциона истраживања
ОАС - 4469 Финансијска и актуарска математика
МАС - 7248 Актуарско моделирање
МАС - 7227 Теорија одлучивања
ДАС - 8033 Финансијско моделирање
Биографија: Cirriculum vitae

Др Светлана Соколов-Младеновић

Звање: ванредни професор
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: V 8 пети спрат
Консултације: среда 10:00-12:00
е-маил: svetlana.sokolov-mladenovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-695
Предмети: ОАС - 4468 Економика трговине
ОАС - 4472 Трговински менаџмент
МАС - 7250 Интернационализација малопродаје
МАС - 7228 Трговински маркетинг
ДАС - 8019 Стратегија и политика развоја трговине
Биографија: Cirriculum vitae

Др Дејан Марковић

Звање: ванредни професор
Катедра:
Кабинет: филозофски 405 сутурен
Консултације:
е-маил: dejan.markovic@filfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 514-312 лок.147
Предмети: ОАС - 4498 Руски језик - други страни језик
ОАС - 4423 Руски језик I
ОАС - 4427 Руски језик II
ОАС - 4490 Руски језик III
ОАС - 4494 Руски језик IV

Др Славиша Ковачевић

Звање: ванредни професор
Катедра:
Кабинет: IV 11 четврти спрат
Консултације: уторак 11:00-13:00
среда 11:00-13:00
е-маил: slavisa@prafak.ni.ac.rs
Телефон: 018 500-260
Предмети: ОАС - 4404 Социологија

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC