English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране магистарских теза и специјалистичких радова

Напомена: Магистарска теза и Извештај Комисије доступни су јавности у Библиотеци Факултета 30 дана од дана објављивања обавештења.

21.09.2016. Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити магистарску тезу кандидат Јасмина Кекењ, под називом „Финансијско извештавање у функцији унапређења пословања предузећа“, дана 27.09.2016. године (уторак) са почетком у 12,00 сати, у сали број четири Факултета.

13.09.2016. Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити магистарску тезу кандидат Александар Икодиновић, под називом „Економско еколошке последице мирнодопских војних активности на животну средину Републике Србије“, дана 20.09.2016. године (уторак) са почетком у 14,00 сати, у сали за седнице Факултета.

08.09.2016. Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити магистарску тезу кандидат Предраг Марковић под називом „ Могућност примене cost benefit анализе у руралном развоју Србије“, дана 14.09.2016. године (среда) са почетком у 10,00 сати, у сали за седнице Факултета.

08.09.2016. Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити магистарску тезу кандидат Јасмина Илић Паљевић под називом „ Развој пољопривредних газдинстава у општини Сокобања“ дана 14.09.2016. године (среда) са почетком у 12,00 сати, у сали за седнице Факултета.

15.07.2016. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности магистарску тезу и Извештај Комисије о оцени магистарске тезе кандидата Александра Икодиновића под називом „Економско-еколошке последице мирнодопских војних активности на животну средину Републике Србије“.

13.06.2016. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности магистарску тезу и Извештај Комисије о оцени магистарске тезе кандидата Јасмине Кекењ под називом „Финансијско извештавање у функцији унапређења пословања предузећа“.

03.06.2016. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности магистарску тезу и Извештај Комисије о оцени магистарске тезе кандидата Предрага Марковића под називом „Могућности примене cost benefit анализе у руралном развоју Србије“.

03.06.2016. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности магистарску тезу и Извештај Комисије о оцени магистарске тезе кандидата Јасмине Илић-Паљевић под називом „Развој пољопривредних газдинстава у општини Сокобања“.

22.02.2016. Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити магистарску тезу кандидат Драган Горчић под називом „Улога и значај финансијске анализе у управљању перформансама предузећа“, дана 27.02.2016. године (субота) са почетком у 12,00 сати у сали за седнице Факултета.

26.01.2016. Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити магистарску тезу кандидат Ана Петровић-Стаменковић под називом „Неокласична теорија капитала и њена критика“, дана 06.02.2016. године (субота) са почетком у 12,00 сати у сали за седнице Факултета.

29.10.2015. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности магистарску тезу и Извештај Комисије о оцени магистарске тезе кандидата Ане Петровић-Стаменковић под називом „Неокласична теорија капитала и њена критика“.

29.01.2015. Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити магистарску тезу кандидат Оља Петровић под називом „Привреда Србије између транзиције и економске кризе“, дана 02.02.2015. године (понедељак) са почетком у 12,00 сати у сали 5 Факултета.

17.11.2014. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности магистарску тезу и Извештај Комисије о оцени магистарске тезе кандидата Драгана Горчића под називом „Улога и значај финансијске анализе у управљању перформансама предузећа“.

03.11.2014. Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности магистарску тезу и Извештаје Комисије о оцени магистарске тете кандидата Оље Петровић под називом „Привреда Србије између транзиције и економске кризе“.

01.10.2014. Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити магистарску тезу кандидат Милан Петковић под називом „Значај туризма за привредни развој“, дана 03.10.2014. године (петак) са почетком у 12,00 сати у сали за седнице Факултета.

19.09.2014. Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити магистарску тезу кандидат Милоша Николића под називом „Улога менаџера у креирању дивидендне политике предузећа“, дана 29.09.2014. године (понедељак) са почетком у 10,00 сати у сали за седнице Факултета.

19.09.2014. Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити магистарску тезу кандидат Драган Мијаиловић под називом „Кредитни ризик и његов значај у банкарском пословању“, дана 27.09.2014. године (субота) са почетком у 12,00 сати у сали за седнице Факултета.

19.09.2014. Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити магистарску тезу кандидат Марија Ђорђевић под називом „Финансијски извештаји банке као основа мерења кључних ризика пословања“, дана 27.09.2014. године (субота) са почетком у 10,00 сати у сали за седнице Факултета.

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC