English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

25.11.2017. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Јована Смиљковић браниће мастер рад под називом „Утицај ланаца снабдевања на животну средину“.

24.11.2017. године у 09.30 часова, у сали института, кандидат Немања Петровић браниће мастер рад под називом „Савремени приступ управљању квалитетом у индустрији“.

24.11.2017. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Маја Лукић браниће мастер рад под називом „Статистичка анализа трошкова квалитета и њихово рачуноводствено обухватање“.

22.11.2017. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Александра Ђокић браниће мастер рад под називом „Утицај националне културе на садржај међународног менаџмента људских ресурса у мултинационалним компанијама“.

20.11.2017. године у 13.30 часова, у сали за седнице, кандидат Љиљана Јовић браниће мастер рад под називом „Развој информационих система и технологија за управљање људским ресурсима предузећа“.

20.11.2017. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Марко Пуповић браниће мастер рад под називом „Управљање сајбер ризицима у глобалним ланцима снабдевања“.

20.11.2017. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Драганa Петковић браниће мастер рад под називом „Ревизија успеха“.

15.11.2017. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Милица Николић браниће мастер рад под називом „Перспективе развоја планинског туризма Старе планине и Власине“.

15.11.2017. године у 14.00 часова, у сали за седнице, кандидат Далиборка Крстић браниће мастер рад под називом „Економско - географска валоризација туристичког потенцијала Златиборског округа“.

14.11.2017. године у 12.00 часова, у сали 13, кандидат Александра Баљевић браниће мастер рад под називом „Управљање услужном понудом“.

14.11.2017. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Владислав Ђорђевић браниће мастер рад под називом „Савремени трендови развоја међународног туризма“.

14.11.2017. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Катарина Стевић браниће мастер рад под називом „Секјуритизација и светска финансијска криза“.

14.11.2017. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Младен Петковић браниће мастер рад под називом „Анализа финансијског положаја и успешности на примеру предузећа ЈКП „NAISSUS“ Ниш“.

13.11.2017. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Ана Игњатовић браниће мастер рад под називом „Екотуристички потенцијал Војводине“.

13.11.2017. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Анђелка Цветковић браниће мастер рад под називом „Примена система квалитета у индустрији млека – пример предузећа Млекарa Гложане“.

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC