English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Јавне набавке

Поступци јавних набавки

НАБАВКАТЕНДЕРДокументација
 Н01/2020 Набавка израде идејног пројекта за лифт
Рок за достављање понуда:
28.01.2020. до 11,00
Позив за подношење понуда
Образац понуде

Поступци набавки без примене ЗЈН

НАЗИВ ТЕНДЕРАДОКУМЕНТАЦИЈАРок за достављање понуда
Услуге одржавања лифта за 2019. годину - М 01/2019
01.03.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.03.2019. до 11,00
Услуге одржавања рач. и рач. опреме за 2019. годину - М 02/2019
01.03.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.03.2019. до 12,00
Услуге сервисирања и монтаже климе за 2019. годину - М 03/2019
04.03.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Обавештење о закљученом уговору
08.03.2019. до 11,00
Услуге одржавања и сервисирања фотокопир апарата за 2019. годину - М 04/2019
04.03.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Обавештење о закљученом уговору
08.03.2019. до 12,00
Услуге набавке смештаја - М 05/2019
11.03.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.03.2019. до 12,00
Услуге дератизације и дезинсекције за 2019. годину - М 06/2019
22.03.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.03.2019. до 11,00
Услуге ПП заштите за 2019. годину - М 07/2019
22.03.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.03.2019. до 11,00
Услуге штампања на плексигласу - М 08/2019
22.03.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.03.2019. до 11,00
Набавака канцеларијског материјала - М 09/2019
01.04.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
04.04.2019. до 11,00
Набавка материјала за одржавање хигијене - М 10/2019
04.04.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.04.2019. до 11,00
Набавка материјала за образовање - М 11/2019
11.04.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.04.2019. до 11,00
Набавка услуге осигурања - М 12/2019
11.04.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.05.2019. до 10,00
Набавка софтвера - М 13/2019
11.10.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Обавештење о закљученом уговору
16.10.2019. до 10,00
Услуга замена вентила на радијаторима по кабинетима - М 14/2019
15.10.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.10.2019. до 10,00
Услуга обуке наставника за рад у ЕРП системима - М 15/2019
15.10.2019.
Позив за подношење понуда
Изјава понуђача
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.10.2019. до 10,00
Закуп термина за потребе спортског друштва „Економац“ - М 16/2019
23.10.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.10.2019. до 10,00
Набавка униформи за службенике обезбеђења Економског факултета - М 17/2019
01.11.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Обавештење
Обустава поступка...
05.11.2019. до 10,00
Набавка екстерних уређаја- рачунарски миш - М 18/2019
06.11.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Обавештење
Обустава поступка...
12.11.2019. до 10,00
Услуге повезивања књига - М 19/2019
06.11.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
15.11.2019. до 10,00
Набавка екстерних уређаја - М 22/2019
18.11.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
22.11.2019. до 10,00
Набавка цвећа и икебана - М 20/2019
20.11.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
26.11.2019. до 10,00
Услуге ангажовања глумаца за новогодишњу представу - М 21/2019
27.11.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
03.12.2019. до 10,00
Набавка пића - М 23/2019
02.12.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
09.12.2019. до 10,00
М 24/2019 - Набавка преносивих (лаптоп) рачунара
03.12.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
06.12.2019. до 10,00
М 25/2019 - Откуп секундарне сировине
13.12.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Обавештење
Обустава поступка...
18.12.2019. до 10,00
М 26/2019 - Набавка стручне литературе
18.12.2019.
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
24.12.2019. до 10,00
М 27/2019 - Набавка Дипломских капа
20.12.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
25.12.2019. до 10,00
Услуге чишћења котлова - М 28/2019
26.12.2019.
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Образац понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење
30.12.2019. до 10,00
Упис

Студентске организације