English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2018-02-19 Валоризација туристичког потенцијала бања Западне Србије
Кандидат: Тијана Стевић
Комисија: Вукашин Шушић, Владислав Марјановић, Дејан Ђорђевић
 2018-02-01 Методолошки плурализам у економији
Кандидат: Бојана Николић
Комисија: Драган Петровић, Драгослав Китановић, Бранислав Митровић
 2018-01-24 Анализа буџета града Лесковца
Кандидат: Тамара Тојага
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Марина Ђорђевић, Мирјана Јемовић
 2018-01-15 Функционисање уравнотеженог система мера перформанси у јавном сектору
Кандидат: Милица Ђорђевић
Комисија: Благоје Новићевић, Љиља Антић, Татјана Стевановић
 2018-01-15 Детерминанте развојне позиције привреде Републике Србије
Кандидат: Јована Урошевић
Комисија: Игор Младеновић, Слободан Цветановић, Владислав Марјановић
 2018-01-13 Друштвено одговорно понашање савременог предузећа у односима са друштвеном заједницом
Кандидат: Христина Станојевић
Комисија: Весна Секулић, Бојан Крстић, Сузана Ђукић

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC