English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2018-09-03 Финансијско-рачуноводствени аспекти приватизације предузећа у Републици Србији
Кандидат: Предраг Стојилковић
Комисија: Дејан Спасић, Тадија Ђукић, Ксенија Денчић-Михајлов
 2018-08-23 Грађевинска делатност и привредни раст у Републици Србији
Кандидат: Милијана Стојић
Комисија: Игор Младеновић, Слободан Цветановић, Владислав Марјановић
 2018-07-12 Обновљиви енергетски извори
Кандидат: Милица Јовановић
Комисија: Вукашин Шушић, Живорад Глигоријевић, Дејан Ђорђевић
 2018-07-12 Анализа финансијског и рентабилитетног положаја предузећа „Транзит-комерц“ д.о.о. Лесковац
Кандидат: Милена Стошић
Комисија: Милорад Стојилковић, Тадија Ђукић, Дејан Спасић
 2018-07-12 Стратегије задржавања потрошача
Кандидат: Милан Јокић
Комисија: Сузана Ђукић, Горан Миловановић, Светлана Соколов-Младеновић
 2018-07-12 Финансијске и нефинансијске мере перформанси као информациона основа менаџмента перформанси
Кандидат: Дарија Ђоковић
Комисија: Благоје Новићевић, Љиља Антић, Тамара Миленковић-Керковић
 2018-07-12 Управљање трошковима кроз животни циклус производа у функцији реализације конкурентских стратегија
Кандидат: Милица Митровић
Комисија: Татјана Стевановић, Благоје Новићевић, Љиља Антић
 2018-07-11 Централизовано и децентрализовано управљање ланцима снабдевања
Кандидат: Невена Тодоровић
Комисија: Горан Миловановић, Нада Барац, Александра Анђелковић
 2018-07-11 Природни ресурси као фактор привредног развоја и феномен „холандске болести“
Кандидат: Маја Крстић
Комисија: Слободан Цветановић, Игор Младеновић, Бранислав Митровић
 2018-07-11 Финансијско извештавање о расходима предузећа
Кандидат: Марија Ђурић
Комисија: Тадија Ђукић, Дејан Спасић, Љиља Антић
 2018-07-11 Значај иновација за унапређење конкурентности привреде Републике Србије
Кандидат: Дијана Златановић
Комисија: Игор Младеновић, Слободан Цветановић, Бранислав Митровић
 2018-07-10 Регионални развој и регионална политика Републике Србије
Кандидат: Предраг Стојадиновић
Комисија: Живорад Глигоријевић, Владислав Марјановић, Ивана Костадиновић
 2018-06-20 Значај технологије радио – фреквентне идентификације за ефикаснo извршење активности риверсне логистике
Кандидат: Марија Николић
Комисија: Горан Миловановић, Александра Анђелковић, Славољуб Миловановић
 2018-06-19 Фискални значај индиректних пореза
Кандидат: Марина Стоиљковић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Марина Ђорђевић, Срђан Маринковић
 2018-06-19 Демографски потенцијал Града Крушевца
Кандидат: Душан Крстић
Комисија: Вукашин Шушић, Живорад Глигоријевић, Дејан Ђорђевић
 2018-06-19 Значај предузетништва за унапређење конурентности пољопривредне производње Републике Србије
Кандидат: Александра Симић
Комисија: Соња Јовановић, Живорад Глигоријевић, Марија Петровић-Ранђеловић
 2018-06-18 Имплементација концепта одрживог развоја у банкарском сектору
Кандидат: Милош Станковић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић, Снежана Радукић, Мирјана Јемовић
 2018-06-15 Побољшање пословних процеса до Six Sigma нивоа квалитета
Кандидат: Ивана Младеновић
Комисија: Марија Радосављевић, Раденко Милојевић, Горица Бошковић
 2018-06-14 Утицај сектора услуга на привредни развој Републике Србије
Кандидат: Андрија Поповић
Комисија: Владислав Марјановић, Марија Петровић-Ранђеловић, Светлана Соколов-Младеновић
 2018-06-14 Специфичности етноцентричног приступа у политици запошљавања мултинационалниx компанија
Кандидат: Ања Милојевић
Комисија: Биљана Ђорђевић, Раденко Милојевић, Маја Ивановић-Ђукић
 2018-06-12 Мултиваријациона анализа индикатора сиромаштва у земљама Европске Уније
Кандидат: Милена Цветковић
Комисија: Весна Јанковић-Милић, Винко Лепојевић, Јелена Станковић
 2018-05-30 Структура пореских система балканских земаља
Кандидат: Драгана Алексић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Марина Ђорђевић, Сретен Ћузовић
 2018-05-16 Улога информационо-комуникационих технологија у развоју пољопривреде
Кандидат: Ана Иванов
Комисија: Славољуб Миловановић, Огњен Радовић, Јовица Станковић
 2018-05-14 Алгоритамска трговина и њене импликације на берзанско тржиште акција
Кандидат: Стеван Савић
Комисија: Срђан Маринковић, Огњен Радовић, Мирјана Јемовић
 2018-05-10 Анализа почетног стечајног биланса у функцији одлучивања о исходу стечајног поступка
Кандидат: Мирјана Бонић
Комисија: Тадија Ђукић, Дејан Спасић, Љиља Антић
 2018-05-10 Рурални туризам и одрживи развој руралних подручја Републике Србије
Кандидат: Марија Станковић
Комисија: Соња Јовановић, Живорад Глигоријевић, Дејан Ђорђевић
 2018-05-10 Финансијско извештавање у Републици Србији и Краљевини Норвешкој (компаративни приступ)
Кандидат: Марко Ивковић
Комисија: Тадија Ђукић, Дејан Спасић, Милорад Стојилковић
 2018-05-08 Туристички потенцијал Борског округа
Кандидат: Иван Поповић
Комисија: Дејан Ђорђевић, Вукашин Шушић, Владислав Марјановић
 2018-05-03 Управљање програмима лојалности потрошача
Кандидат: Маријана Најденов
Комисија: Сузана Ђукић, Горан Миловановић, Весна Секулић
 2018-03-27 Туристички потенцијал Западне зоне Карпатско-балканских планина Републике Србије
Кандидат: Ивана Ранђеловић
Комисија: Дејан Ђорђевић, Вукашин Шушић, Соња Јовановић
 2018-03-24 Математичко моделирање преференција корисника услуга у осигурању
Кандидат: Марија Јовановић
Комисија: Јелена Станковић, Жарко Поповић, Јелена Станковић
 2018-03-20 Ресурсна основа развоја пољопривреде Републике Србије
Кандидат: Ненад Ђекић
Комисија: Соња Јовановић, Дејан Ђорђевић, Вукашин Шушић
 2018-03-16 Прилагођавање концепата обрачуна и управљања трошковима измењеном пословном окружењу
Кандидат: Александра Јовановић
Комисија: Љиља Антић, Татјана Стевановић, Бојана Новићевић Чечевић
 2018-03-01 Примена мултиваријационе анализе у истраживању фактора лојалности купаца
Кандидат: Стефан Дејановић
Комисија: Винко Лепојевић, Весна Јанковић-Милић, Сузана Ђукић
 2018-02-28 Финансијско извештавање о успешности пословања „Минарфрукт“ д.о.о. Шљивово
Кандидат: Лазар Весић
Комисија: Милорад Стојилковић, Тадија Ђукић, Љиљана Бонић
 2018-02-27 Meре подршке у процесу хармонизације аграрне политике Републике Србије са Заједничком аграрном политиком Европске уније
Кандидат: Александар Стојановић
Комисија: Соња Јовановић, Живорад Глигоријевић, Марија Петровић-Ранђеловић
 2018-02-21 Утицај квалитета животне средине на конкурентност туризма Републике Србије
Кандидат: Андреа Стојановић
Комисија: Соња Јовановић, Горица Бошковић, Весна Јанковић-Милић
 2018-02-19 Валоризација туристичког потенцијала бања Западне Србије
Кандидат: Тијана Стевић
Комисија: Вукашин Шушић, Владислав Марјановић, Дејан Ђорђевић
 2018-02-01 Методолошки плурализам у економији
Кандидат: Бојана Николић
Комисија: Драган Петровић, Драгослав Китановић, Бранислав Митровић
 2018-01-24 Анализа буџета града Лесковца
Кандидат: Тамара Тојага
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић, Марина Ђорђевић, Мирјана Јемовић
 2018-01-15 Функционисање уравнотеженог система мера перформанси у јавном сектору
Кандидат: Милица Ђорђевић
Комисија: Благоје Новићевић, Љиља Антић, Татјана Стевановић
 2018-01-15 Детерминанте развојне позиције привреде Републике Србије
Кандидат: Јована Урошевић
Комисија: Игор Младеновић, Слободан Цветановић, Владислав Марјановић
 2018-01-13 Друштвено одговорно понашање савременог предузећа у односима са друштвеном заједницом
Кандидат: Христина Станојевић
Комисија: Весна Секулић, Бојан Крстић, Сузана Ђукић

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC