English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Наставно особље

Ивана Марјановић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: MS 7 приземље
Консултације: среда 10:00-12:00
е-маил: ivana.veselinovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528655
Предмети: ОАС - 4006 Математика
ОАС - 4064 Операциона истраживања
ОАС - 4065 Економске функције
ОАС - 4069 Финансијска и актуарска математика
ОАС - 4510 Статистика
Биографија: Cirriculum vitae
Упис

Студентске организације