English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Наставно особље

Сандра Милановић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II anex 4 други спрат
Консултације: четвртак 14:00-16:00
е-маил: sandra.milanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-652
Предмети: ОАС - 4447 Стратегијски менаџмент
ОАС - 4479 Управљање људским ресурсима
ОАС - 4482 Канали маркетинга
ОАС - 4503 Економика предузећа
ОАС - 4543 Пословно планирање
ОАС - 4582 Управљање каналима дистрибуције
Упис

Студентске организације