English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Наставно особље

Милица Јовановић Вујатовић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II 11 други спрат
Консултације: среда 15:00-17:00
е-маил: milica.jovanovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-633
Предмети: ОАС - 4445 Стратегијски менаџмент логистике
ОАС - 4450 Међународни маркетинг
ОАС - 4483 Међународна логистика
ОАС - 4484 Управљање интелектуалним капиталом
ОАС - 4532 Управљање пословним перформансама
Упис

Студентске организације