English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Наставно особље

Јована Миленовић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: V 1 пети спрат
Консултације: уторак 10:00-12:00
е-маил: jovana.milenovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-695
Предмети: ОАС - 4402 Финансијско рачуноводство
ОАС - 4436 Теорија и анализа биланса
ОАС - 4439 Пословне финансије
ОАС - 4474 Ревизија
ОАС - 4538 Управљачко рачуноводство
ОАС - 4571 Рачуноводство трошкова
ОАС - 4578 Управљање ризиком и осигурање
Упис

Студентске организације