English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Наставно особље

Ружица Петровић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за пословно управљање
Кабинет: II 24 други спрат
Консултације: уторак 12:00-14:00
е-маил: ruzica.petrovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-645
Предмети: ОАС - 4442 Привредно право
ОАС - 4473 Право међународне трговине
ОАС - 4475 Право ЕУ
ОАС - 4476 Корпоративно управљање
ОАС - 4505 Економска географија
ОАС - 4552 Туристичка географија са основама туризма
Упис

Студентске организације