English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Наставно особље

Др Благоје Новићевић

Звање: редовни професор
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: II 6 други спрат
Консултације: понедељак 12:00-14:00
четвртак 10:00-12:00
е-маил: blagoje.novicevic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-612
Предмети: ОАС - 4034 Специјална рачуноводства
ОАС - 4038 Управљачко рачуноводство
ОАС - 4071 Рачуноводство трошкова
ОАС - 4431 Рачуноводство финансијских институција
МАС - 7010 Менаџмент перформанси
МАС - 7226 Стратегијско управљачко рачуноводство
ДАС - 8028 Управљачко рачуноводство у динамичном окружењу
ДАС - 8222 Леан рачуноводство и управљање предузећем
ДАС - 8237 Савремене тенденције у управљачком рачуноводству
Биографија: Cirriculum vitae
Упис

Студентске организације