O nama

Problemi regionalnog razvoja, već dugi niz decenija, zaokupljaju pažnju naučne i stručne javnosti širom sveta. Savremeni uslovi u kojima funkcioniše svetska privreda, čine da ovi problemi budu još aktuelniji, a njihovi pojavni oblici sve izazovniji za naučna istraživanja.

Jedna od retkih institucija, iz ovog dela Evrope, koja decenijama prati i ukazuje na probleme i multidimenzionalnost regionalnog razvoja je Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, koji tradicionalno organizuje konferenciju posvećenu, upravo, ovoj tematici.

Logo

Konferencija pod nazivom “Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope” se ove godine organizuje po 29. put, a održaće se 28. juna 2024. godine, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Ova prestižna manifestacija okuplja veliki broj naučnika i stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Pri tome, broj učesnika na ovoj konferenciji, iz sve većeg broja zemalja, svake godine je sve brojniji.

TEMATSKA PODRUČJA

  • Podsticanje održivog regionalnog razvoja: različiti aspekti
  • Demografski tokovi i migracije u novim globalnim okolnostima
  • Ostala pitanja regionalnog razvoja i demografskih tokova
  • UR-DATA projektna sesija - Smart Urban Governance: interdisciplinary insights, sa mogućnošću objavljivanja rada, Springer edited book

28. jun
2024

Niš
Srbija

100
učesnika

04
uvodničara

O naučnom skupu

1. Rad u zborniku radova može imati najviše tri autora. Rad mora imati najmanje 6, a najviše 10 stranica.

2. Uputstvo za tehničku pripremu i formatiranje rada daje se kao poseban dokument. - Templejt (srpski) , Template (engleski).

3. U zborniku radova biće objavljeni samo recenzirani radovi. Radovi koji nisu urađeni prema priloženom uputstvu ili nisu dostavljeni do naznačenog roka, neće se štampati u zborniku radova.

4. Radove sređene u skladu sa uputstvom i sa svim potrebnim elementima slati na adresu: rr2024@eknfak.ni.ac.rs

5. Krajnji rok za dostavljanje radova je 07.05.2024. godine.

Informacije o prihvaćenim radovima biće objavljene 01. juna 2024.

Kotizacija za štampanje rada iznosi 60 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate. Kotizacija za drugog autora iznosi 40 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate. Kotizacija za studente doktorskih studija iznosi 30 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate. U iznos kotizacije uključen je PDV.

Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Ekonomskog fakulteta br. 840-1683666-17 posle dobijanja obaveštenja o prihvatanju rada.
Kotizacija se može uplatiti i na dan održavanja naučnog skupa.
Za inostrana plaćanja slediti sledeće instrukcije.

Kotizacija uključuje tematski zbornik, konferencijski materijal, osveženje tokom Skupa i ručak posle Skupa.

Plaćanje kotizacije i dve pozitivne recenzije su uslov za objavljivanje rada.

Zvanični jezici Naučnog skupa su jezici bivših jugoslovenskih republika i engleski.

1. Dr Vladislav Marjanović, Ekonomski fakultet, Niš, predsednik
2. Dr Tadija Đukić, dekan, Ekonomski fakultet, Niš
3. Dr Aleksandra Anđelković, Ekonomski fakultet Niš
4. Dr Nataša Golubović, Ekonomski fakultet, Niš
5. Dr Gorica Bošković, Ekonomski fakultet Niš
6. Dr Ognjen Radović, Ekonomski fakultet, Niš
7. Dr Petar Veselinović, Ekonomski fakultet, Kragujevac
8. Dr Danica Šantić, Geografski fakultet, Beograd
9. Dr Edvard Jakopin, Univerzitet "Union - Nikola Tesla" Beograd
10. Dr Aura Reggiani, University of Bologna, Italy
11. Dr John Östh, Oslo Metropolitan University, Norway
12. Dr Claudia Hedwig Yamu, Oslo Metropolitan University, Norway
13. Dr Peter Nijkamp, Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands
14. Dr Karima Kourtit, Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands
15. Dr Alessandro Lue, Poliedra, Politecnico di Milano, Italy
16. Dr Marijana Božinova, rektor, Stopanska akademija D.A. Tsenov, Svištov, Bugarska
17. Dr Mijat Jocović, dekan, Ekonomski fakultet, Podgorica, Crna Gora
18. Dr Marko Đogo, dekan, Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo, Republika Srpska, BiH
19. Dr Milenko Krajišnik, dekan, Ekonomski fakultet, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
20. Dr Vitomir Starčević, prodekan, Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina, Republika Srpska, BiH
21. Dr Sergej Gričar, dekan, Fakultet za biznis i menadžment, Novo Mesto, Slovenija
22. Dr Božidar Veljković, Alma Mater Europea Univerzitet Maribor, Slovenija
23. Dr Anton Vorina, Poslovno-komercijalna šola Celje, Višja strokovna šola, Slovenija
24. Dr Predrag Trpeski, dekan, Ekonomski fakultet Skopje, Republika Severna Makedonija

1. Dr Dragana Radenković Jocić, prodekan, Ekonomski fakultet, Niš, predsednik
2. Dr Ivan Marković, prodekan, Ekonomski fakultet, Niš, član
3. Dr Biljana Đorđević, prodekan, Ekonomski fakultet, Niš, član
4. Dr Snežana Radukić, Ekonomski fakultet, Niš, član
5. Dr Maja Ivanović Đukić, Ekonomski fakultet, Niš, član
6. Dr Ivana Konstadinović, Ekonomski fakultet, Niš, član
7. Dr Ivana Marjanović, Ekonomski fakultet, Niš, član
8. Ivana Ranđelović, Ekonomski fakultet, Niš, član
9. Marina Stanojević, Ekonomski fakultet, Niš, član
10. Aleksandar Manasijević, student doktorskih studija, Ekonomski fakultet, Niš, član

Program Konferencije

Preuzmite Program 29. naučnog skupa

Program konferencije

Satnica naučnog skupa

-

Otvaranje
skupa

-

Uvodna
predavanja

-

Ekspertski
panel

-

Prezentacije
radova

Partneri skupa

Kontakt

EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U NIŠU

Adresa:
Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 11
18000 Niš
SRBIJA

Telefon:
+ 381 18 528 601

Email:
rr2024@eknfak.ni.ac.rs

GPS:
N 43.31757, E 021.89144