English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране докторантских колоквијума

Докторантским колоквијумима могу присуствовати сви студенти докторских студија.

Милош Илић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 10.11.2022. године (четвртак) у Сали за седнице са почетком у 11,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације:
„Одговорно награђивање топ менаџера у кризним ситуацијама са освртом на пандемију Ковид 19 “ пред менторском комисијом у саставу:

1. Маја Ивановић-Ђукић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. Сузана Стефановић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

04.11.2022.Служба за докторске студије

Александра Алексић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 17.10.2022. године (понедељак) у Сали за институа са почетком у 11,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Изазови имплементације lean приступа у управљању ограничењима у производном окружењу“ пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Марија Радосављевић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. Др Данијела Стошић Панић, ванредни професор Економског факултета у Нишу.

10.10.2022.Служба за докторске студије

Андреја Тодоровић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу, браниће први докторантски колоквијум, дана 13.07.2022. године (среда) у Сали за институа са почетком у 10.00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Анализа детерминанти каматне марже банака“ одржаће Андреја Тодоровић пред менторском комисијом у саставу:

1. Мирјана Јемовић, ванредни професор Економског факултета у Нишу;
2. Срђан Маринковић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

08.07.2022.Служба за докторске студије

Јелена Вељковић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу, браниће први докторантски колоквијум, дана 13.07.2022. године (среда) у Сали за институа са почетком у 12.00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Mодели оцене ефикасности паметне економије урбаних средина у Републици Србији“ одржаће Јелена Вељковић пред менторском комисијом у саставу:

1. Јелена Ј. Станковић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. Жарко Поповић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

08.07.2022.Служба за докторске студије

Јована Стојановић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу, браниће први докторантски колоквијум, дана 13.07.2022. године (среда) у Сали за седнице са почетком у 10.00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Улога екстерне ревизије у предикцији финансијске кризе предузећа“ одржаће Јована Стојановић пред менторском комисијом у саставу:

1. Милица Ђорђевић, ванредни професор Економског факултета у Нишу;
2. Љиљана Бонић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

08.07.2022.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације