English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране докторантских колоквијума

Докторантским колоквијумима могу присуствовати сви студенти докторских студија.

Први докторантски колоквијум студента докторских студија Амера Растић биће одржан у среду 27.11.2019. године у сали института са почетком у 11.00 сати. Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај нематеријалне активе на новчане токове и пословне перформансе ентитета“ одржаће Амер Растић, пред менторском комисијом у саставу;
1) Проф. др Татјана Стевановић ванредни професор на Економском факултету у Нишу, ментор;
2) Проф. др Благоје Новићевић редовни професор на Економском факултету у Нишу, члан.

21.11.2019.Служба за докторске студије

Први докторантски колоквијум студента докторских студија Милица Ристић биће одржан у четвртак 11.07.2019. године у сали института са почетком у 10.00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „ Контроверзе при опорезивању добити предузећа“. одржаће Милица Ристић, пред менторском комисијом у саставу:

1. Проф. др Јадранка Ђуровић-Тодоровић, редовни професор на Економском факултету у Нишу;
2. Проф. др Марина Ђорђевић, ванредни професор на Економском факултету у Нишу.

05.07.2019.Служба за докторске студије

Други докторантски колоквијум студента докторских студија Иване Стојановић биће одржан у четвртак 11.07.2019. године у сали института са почетком у 09.00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај монетарне и фискалне политике на инфлацију“ одржаће Ивана Стојановић, пред менторском комисијом у саставу;

1) Проф. др Марина Ђорђевић, ванредни професор на Економском факултету у Нишу, ментор;
2) Проф. др Јадранка Ђуровић-Тодоровић, редовни професор на Економском факултету у Нишу, члан

05.07.2019.Служба за докторске студије

Други докторантски колоквијум студента докторских студија Љиљане Проле биће одржан у суботу 29.06.2019. године у сали института са почетком у 11.00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Економски капитал и солвентност друштава за неживотно осигурање у Републици Србији“ одржаће Љиљана Проле, пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Евица Петровић, редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Јелена З. Станковић, доцент Економског факултета у Нишу.

19.06.2019.Служба за докторске студије

Сања Влаловић-Беговић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторантски колоквијум, дана 04.06.2019. године у сали Института са почетком у 12,00 сати.
Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације:„Модели мерења пословне успешности у циљу предвиђања стечаја у Републици Србији“ пред менторском комисијом у саставу:
1. Др Љиљана Бонић, редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Дејан Спасић, редовни професор Економског факултета у Нишу
Докторантском колоквијуму могу присуствовати сви студенти докторских студија.

30.05.2019.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације