English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране докторантских колоквијума

Докторантским колоквијумима могу присуствовати сви студенти докторских студија.

Немања Веселиновић студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторански колоквијум, дана 08.04.2021. године (четврта) у Сали института у 11,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај ефикасности људског капитала на рентабилност предузећа“, пред менторском комисијом у саставу:

1. др Бојан Крстић редовни професор на Економском факултету у Нишу;
2. др Виолета Домановић редовни професор на Економском факултету у Крагујевцу.

02.04.2021.Служба за докторске студије

Мониа Милутиновић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторански колоквијум, дана 02.04.2021. године (петак) у Сали за седнице са почетком у 13,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај пословних ризика на бонитет осигуравајућих компанија", пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Евица Петровић, редовни професор на Економском факултету у Нишу;
2. Др Јелена Станковић, доцент на Економском факултету у Нишу.

24.03.2021.Служба за докторске студије

Санела Мрдаковић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 12.03.2021. године (петак) у Сали за седнице факултета у 8,30 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Економски ефекти и перспективе инвестиционе сарадње Европске уније и Кине“, пред менторском комисијом у саставу:

1. др Милош Тодоровић редовни професор на Економском факултету у Нишу, ментор
2. др Иван Марковић редовни професор на Економском факултету у Нишу, члан.

09.03.2021.Служба за докторске студије

Милица Ђокић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторански колоквијум, дана 05.02.2021. године (петак) у Сали број 5 факултета у 11,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „ ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ МЕЂУНАРОДНЕ ЕКОНОМСКЕ ДЕЗИНТЕГРАЦИЈЕ “, пред менторском комисијом у саставу:

1 др Иван Марковић редовни професор на Економском факултету у Нишу.
2 др Милош Тодоровић редовни професор на Економском факултету у Нишу.

01.02.2021.Служба за докторске студије

Бојан Петровић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 22.01.2021. године (петак) у Сали за седнице факултета у 15,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај интелектуалног капитала на пословне перформансе предузећа у аутомобилској индустрији“, пред менторском комисијом у саставу:

1 др Бојан Крстић редовни професор на Економском факултету у Нишу.
2 др Маја Ивановић-Ђукић редовни професор на Економском факултету у Нишу.

18.01.2021.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације