English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештењa о стављању на увид јавности извештаја и дисертација

Докторска дисертација и Извештај Комисије доступни су јавности у Библиотеци Факултета 30 дана од дана објављивања обавештења.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидаткиње Славице Поповић под називом „Улога и значај интегрисаних маркетинг комуникација за креирање марке услужних организација “
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 19.02.2021. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидаткиње Сања M. Влаовић Беговић под називом Креирање модела за предвиђање стечаја прерађивачких и трговинских предузећа у републици Србији на бази показатеља финансијске анализе“
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 27.10.2020. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Марка Љ. Јанаћковић под називом „Утицај страних директних инвестиција на конкурентност привреде Републике Србије “
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 26.10.2020. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидаткиње Сања Радовановић под називом „Нови производи на тржишту осигурања као део институционалног механизма заштите од финансијских последица катастрофалних временских догађаја“
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 14.10.2020. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Александре ,О,Арсенијевић, под називом „Утицај концепта фер вредности на рачуноводствени конзервативизам“
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 29.06.2020. године.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације