English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештењa о стављању на увид јавности извештаја и дисертација

Докторска дисертација и Извештај Комисије доступни су јавности у Библиотеци Факултета 30 дана од дана објављивања обавештења.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Јелена Р. Раичевић, под називом „Рачуноводствене политике у функцији креирања финансијског положаја и успешности пословања предузећа“
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 03.09.2021. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Љиљане Лешевић под називом „Валоризација туристичког и демографског потенцијала у функцији развоја привреде Југозападне Србије“

 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 14.06.2021. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидата Александра Стоиљковић Ранђеловић под називом „ Развој оквира за повећање процесне зрелости предузећа “
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 28.05.2021. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидаткиње Марије Никодијевић под називом „Систем буџетирања предузећа у новом пословном окружењу“.
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 19.04.2021. године.Служба за докторске студије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Декан Економског факултета у Нишу ставља на увид јавности докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени докторске дисертације кандидаткиња Иване Стојановић под називом „Ефикасност инструмената монетарне и фискалне политике у сузбијању инфлације“
 Докторска дисертација          Извештај Комисије

У Нишу, 09.04.2021. године.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације