English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

30.05.2018. године у 10.30 часова, у сали института, кандидат Драгана Алексић браниће мастер рад под називом „Структура пореских система балканских земаља“.

16.05.2018. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Ана Иванов браниће мастер рад под називом „Улога информационо-комуникационих технологија у развоју пољопривреде“.

14.05.2018. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Стеван Савић браниће мастер рад под називом „Алгоритамска трговина и њене импликације на берзанско тржиште акција“.

10.05.2018. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Марија Станковић браниће мастер рад под називом „Рурални туризам и одрживи развој руралних подручја Републике Србије“.

10.05.2018. године у 12.30 часова, у сали за седнице, кандидат Мирјана Бонић браниће мастер рад под називом „Анализа почетног стечајног биланса у функцији одлучивања о исходу стечајној поступка“.

10.05.2018. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Марко Ивковић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање у Републици Србији и Краљевини Норвешкој (компаративни приступ)“.

08.05.2018. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Иван Поповић браниће мастер рад под називом „Туристички потенцијал Борског округа“.

03.05.2018. године у 11.30 часова, у сали института, кандидат Маријана Најденов браниће мастер рад под називом „Управљање програмима лојалности потрошача“.

27.03.2018. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Ивана Ранђеловић браниће мастер рад под називом „Туристички потенцијал Западне зоне Карпатско-балканских планина Републике Србије“.

24.03.2018. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Марија Јовановић браниће мастер рад под називом „Математичко моделирање преференција корисника услуга у осигурању“.

20.03.2018. године у 14.00 часова, у сали за седнице, кандидат Ненад Ђекић браниће мастер рад под називом „Ресурсна основа развоја пољопривреде Републике Србије“.

16.03.2018. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Александра Јовановић браниће мастер рад под називом „Прилагођавање концепата обрачуна и управљања трошковима измењеном пословном окружењу“.

01.03.2018. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Стефан Дејановић браниће мастер рад под називом „Примена мултиваријационе анализе у истраживању фактора лојалности купаца“.

28.02.2018. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Лазар Весић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање о успешности пословања „Минарфрукт“ д.о.о. Шљивово“.

27.02.2018. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Александар Стојановић браниће мастер рад под називом „Meре подршке у процесу хармонизације аграрне политике Републике Србије са Заједничком аграрном политиком Европске уније“.

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC