English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

09.10.2018. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Ана Стевановић браниће мастер рад под називом „Примена проширене стварности у електронској трговини“.

28.09.2018. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Младен Дејановић браниће мастер рад под називом „Стратешки приступ усвајању информационе технологије у малим и средњим предузећима“.

27.09.2018. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Данило Јанковић браниће мастер рад под називом „Електронско банкарство као средство одржавања лојалности корисника банкарских услуга“.

27.09.2018. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јован Бугарчић браниће мастер рад под називом „Ресурсна основа туристичке понуде Западне Србије“.

26.09.2018. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јелена Станојковић браниће мастер рад под називом „Перспективе развоја туризма Пчињског округа“.

20.09.2018. године у 09.00 часова, у сали за седнице, кандидат Анабела Стојановић браниће мастер рад под називом „Ефекти и ограничења имплементације интегрисаног концепта Lean Six Sigma“.

03.09.2018. године у 10.30 часова, у сали за седнице, кандидат Предраг Стојилковић браниће мастер рад под називом „Финансијско-рачуноводствени аспекти приватизације предузећа у Републици Србији“.

23.08.2018. године у 10.00 часова, у сали 1, кандидат Милијана Стојић браниће мастер рад под називом „Грађевинска делатност и привредни раст у Републици Србији“.

12.07.2018. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Милица Митровић браниће мастер рад под називом „Управљање трошковима кроз животни циклус производа у функцији реализације конкурентских стратегија“.

12.07.2018. године у 12.00 часова, у сали 5, кандидат Милица Јовановић браниће мастер рад под називом „Обновљиви енергетски извори“.

12.07.2018. године у 10.00 часова, у сали 5, кандидат Милена Стошић браниће мастер рад под називом „Анализа финансијског и рентабилитетног положаја предузећа „Транзит-комерц“ д.о.о. Лесковац“.

12.07.2018. године у 12.00 часова, у сали 4, кандидат Милан Јокић браниће мастер рад под називом „Стратегије задржавања потрошача“.

12.07.2018. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Дарија Ђоковић браниће мастер рад под називом „Финансијске и нефинансијске мере перформанси као информациона основа менаџмента перформанси“.

11.07.2018. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Невена Тодоровић браниће мастер рад под називом „Централизовано и децентрализовано управљање ланцима снабдевања“.

11.07.2018. године у 10.00 часова, у сали 5, кандидат Марија Ђурић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање о расходима предузећа“.

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC