English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

16.09.2019. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Сања Стојановић браниће мастер рад под називом „Улога одредби о пореклу производа у међународној трговини“.

05.09.2019. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Марко Миленковић браниће мастер рад под називом „Конципирање дијагностичког система контроле по кључним перспективама мерења пословних перформанси“.

30.08.2019. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Анита Ристић браниће мастер рад под називом „Ревизија правилности јединица локалне самоуправе на примеру Општинске управе општине Неготин“.

28.08.2019. године у 10.30 часова, у сали за седнице, кандидат Тамара Станишић браниће мастер рад под називом „Мерџери и аквизиције као стратегија раста у банкарском сектору Републике Србије“.

12.07.2019. 12.07.2019. године у 10.00 часова, у сали 5, кандидат Марија Вукајловић браниће мастер рад под називом „Теоријски и практични аспекти функционисања хипотекарног тржишта“.

11.07.2019. 11.07.2019. године у 13.00 часова, у сали 5, кандидат Милица Станисављевић браниће мастер рад под називом „Улога информационих система у унапређењу пословања“.

11.07.2019. 11.07.2019. године у 11.30 часова, у сали 5, кандидат Андреја Тодоровић браниће мастер рад под називом „Развој и имплементација в2в модела електронског пословања“.

11.07.2019. године у 10.00 часова, у сали 5, кандидат Сања Милић браниће мастер рад под називом „Развој концепта мобилног предузећа“.

10.07.2019. године у 11.00 часова, у сали 5, кандидат Милица Петровић браниће мастер рад под називом „Допринос институционалне економске теорије развоју савремене економске методологије“.

10.07.2019. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Јелена Маслаковић браниће мастер рад под називом „Статистичка анализа остварених резултата пословања компаније „DELHAIZE GROUP“ у Републици Србији“.

10.07.2019. 10.07.2019. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Александар Василић браниће мастер рад под називом „Институције у теорији економског развоја“.

10.07.2019. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Ана Ђорђевић браниће мастер рад под називом „Економско-географска валоризација туристичког потенцијала општине Сокобања“.

10.07.2019. године у 10.30 часова, у сали за седнице, кандидат Милица Јовановић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање о приходима и расходима на примеру ЈП Пошта Србије“.

15.06.2019. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милан Стојановић браниће мастер рад под називом „Дивидендна политика компанија у Републици Србији“.

13.06.2019. године у 12.00 часова у сали за седнице, кандидат Деспот Симоновић браниће мастер рад под називом „Облици туризма у функцији одрживог развоја“.

Упис

Студентске организације

AISEC