English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

19.11.2020. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Иван Михајловић браниће мастер рад под називом „Туристички потенцијали у функцији развоја региона Јужне и Источне Србије“.

19.11.2020. године у 10.00 часова, у сали 8, кандидат Биљана Богдановић браниће мастер рад под називом „Сигурност електронског пословања из управљачке и техничке перспективе“.

18.11.2020. године у 13.30 часова, у сали института, кандидат Анита Живић браниће мастер рад под називом „Изазови и перспективе рачуноводствених информационих система“.

18.11.2020. године у 12.00 часова, у сали 5, кандидат Зоран Цветковић браниће мастер рад под називом „Периодично финансијско извештавање на примеру ТИГАР АД ПИРОТ“.

18.11.2020. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Владан Пешић браниће мастер рад под називом „Примена пословне интелигенција и аналитике у дигиталном пословању“.

17.11.2020. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Милица Перић браниће мастер рад под називом „Развој женског предузетништва у функцији повећања родне равноправности“.

17.11.2020. године у 12.30 часова, у сали за седнице, кандидат Љубинка Ангелов браниће мастер рад под називом „Квалитет услуге у функцији управљања задовољством потрошача“.

17.11.2020. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Тијана Ристић браниће мастер рад под називом „Улога карте избалансираних пословних перформанси у стратегијској контроли предузећа“.

17.11.2020. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Александар Ђорђевић браниће мастер рад под називом „Дизајнирање система индикатора за контролу стратегије дигиталног маркетинга“.

16.11.2020. године у 12.00 часова, у сали 8, кандидат Андријана Стошић браниће мастер рад под називом „Пословна интелигенција и анализа података као подршка управљању знањем и одлучивању“.

13.11.2020. године у 12.00 часова, у сали 5, кандидат Андријана Милентијевић браниће мастер рад под називом „Примена метода мултиваријационе анализе у оцени бонитета пословања предузећа“.

12.11.2020. године у 09.30 часова, у сали за седнице, кандидат Александар Трајковић браниће мастер рад под називом „Управљање пословним процесима услужних организација“.

12.11.2020. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милан Богдановић браниће мастер рад под називом „Дигитална трансформација и креирање пословног модела“.

12.11.2020. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Невена Милетић браниће мастер рад под називом „Анализа државних пензијских система изабраних земаља“.

09.11.2020. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Анђелија Крстић браниће мастер рад под називом „Усклађивање пословне стратегије и ризика пословања предузећа“.

Упис

Студентске организације