English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

01.03.2018. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Стефан Дејановић браниће мастер рад под називом „Примена мултиваријационе анализе у истраживању фактора лојалности купаца“.

28.02.2018. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Лазар Весић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање о успешности пословања „Минарфрукт“ д.о.о. Шљивово“.

27.02.2018. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Александар Стојановић браниће мастер рад под називом „Meре подршке у процесу хармонизације аграрне политике Републике Србије са Заједничком аграрном политиком Европске уније“.

21.02.2018. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Андреа Стојановић браниће мастер рад под називом „Утицај квалитета животне средине на конкурентност туризма Републике Србије“.

19.02.2018. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Тијана Стевић браниће мастер рад под називом „Валоризација туристичког потенцијала бања Западне Србије“.

01.02.2018. године у 11.00 часова, у сали за седнице кандидат Бојана Николић браниће мастер рад под називом „Методолошки плурализам у економији“.

24.01.2018. године у 10.00 часова, у сали института кандидат Тамара Тојага браниће мастер рад под називом „Анализа буџета града Лесковца“.

15.01.2018. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Јована Урошевић браниће мастер рад под називом „Детерминанте развојне позиције привреде Републике Србије“.

15.01.2018. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милицa Ђорђевић браниће мастер рад под називом „Функционисање уравнотеженог система мера перформанси у јавном сектору“.

13.01.2018. године у 11.00 часова, у сали зе седнице, кандидат Христина Станојевић браниће мастер рад под називом „Друштвено одговорно понашање савременог предузећа у односима са друштвеном заједницом“.

29.12.2017. године у 14.00 часова, у сали за седнице, кандидат Божидар Пешић браниће мастер рад под називом „Eмоционална интелигенција менаџера и осталих запослених као детерминанта раста продуктивности рада и развоја интелектуалног капитала предузећа“.

26.12.2017. године у 10.00 часова, у сали 5, кандидат Милица Стошић браниће мастер рад под називом „Утицај глобалне економско-финансијске кризе на привреду Републике Србије“.

26.12.2017. године у 10.30 часова, у сали института, кандидат Јована Поповић браниће мастер рад под називом „Утицај компензационих програма менаџера на друштвено одговорне активности у корпоративном предузећу“.

25.12.2017. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Саша Јанковић браниће мастер рад под називом „Компаративна анализа економско-социјалних индикатора развоја земаља Југоисточне Европе“.

25.12.2017. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Никола Станковић браниће мастер рад под називом „Примена метода статистичке анализе у функцији планирања запошљавања“.

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC