English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

13.12.2022. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Јелена Голубовић браниће мастер рад под називом „Спољна трговина земаља чланица BRICS-а“.

29.11.2022. године у 14.00 часова, у сали за седнице, кандидат Лазар Денић браниће мастер рад под називом „Мерење и управљање идентитетом предузећа“.

26.11.2022. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Ђорђе Петровић браниће мастер рад под називом „Ревизија ефикасности информационог система за Регистар непокретности у јавној својини“.

18.11.2022. године у 14.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милица Лозанац мастер рад под називом „Утицај Индустрије 4.0 на риверсну логистику“.

18.11.2022. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Јована Василијевић мастер рад под називом „Хоризонталне и вертикалне концентрације на тржишту aграрних производа у Републици Србији“.

17.11.2022. године у 10.30 часова, у сали за седнице, кандидат Лазар Јанковић браниће мастер рад под називом „Прогнозирање S&P 500 индекса применом статистичких модела временских серија“.

17.11.2022. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Стефан Милићевић браниће мастер рад под називом „Криптовалуте као спекулативни инструмент или развојна шанса унапређења платног промета“.

17.11.2022. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милијана Рангелов браниће мастер рад под називом „Свет јавног дуга: теоријскe и емпиријскe обсервације“.

16.11.2022. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Душан Стојановић браниће мастер рад под називом „Примена вишеструког регресионог модела у анализи ефеката пандемије Ковида 19 у Републици Србији“.

16.11.2022. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Соња Илић браниће мастер рад под називом „Туризам као фактор регионалног развоја Републике Србије“.

15.11.2022. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Тамара Јоксимовић браниће мастер рад под називом „Карактеристике спољнотрговинске политике Европске уније“.

15.11.2022. године у 11.00 часова, у сали 5, кандидат Даница Живковић браниће мастер рад под називом „Мерење перформанси непрофитних организација“.

14.11.2022. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Кристина Динчић браниће мастер рад под називом „Међународни монетарни систем – елементи и еволуција“.

14.11.2022. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Филип Калчић браниће мастер рад под називом „Тенденције развоја урбаног туризма у свету“.

10.11.2022. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Јелена Игњатовић браниће мастер рад под називом „Инфлација и привредни раст у Републици Србији у актуелним условима привређивања“.

Упис

Студентске организације