English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

17.10.2017. године у 17.00 часова, у сали института, кандидат Немања Веселиновић браниће мастер рад под називом „Евалуација и контрола перформанси процеса управљања знањем“.

17.10.2017. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Ивана Петровић браниће мастер рад под називом „Улога Lean производње у управљању ланцима снабдевања“.

16.10.2017. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Јелена Петровић браниће мастер рад под називом „Неиспуњеност критеријума конвергенције као узрок кризе у Европској монетарној унији“.

14.10.2017. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Mилица Пејчић браниће мастер рад под називом „Вишекритеријумска анализа увођења алтернативних технологија у процесу производње“.

13.10.2017. године у 08.00 часова, у малој сали, кандидат Владан Манојловић браниће мастер рад под називом „Примена статистичких метода у анализи успешности пласирања банкарских производа“.

13.10.2017. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Славољуб Ивковић браниће мастер рад под називом „Улога и значај Светске Банке у финансирању пројеката у Републици Србији“.

12.10.2017. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Ана Николић браниће мастер рад под називом „Информациони домети обрачуна по варијабилним трошковима“.

11.10.2017. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Марко Димитров браниће мастер рад под називом „Tрговински менаџмент у савладавању тајни берзанске трговине“.

10.10.2017. године у 10.00 часова, у сали 3, кандидат Александра Радосављевић браниће мастер рад под називом „Акционарско друштво – пут развоја од Прве директиве компанијског права ЕУ до Уредбе о статуту Европске компаније“.

10.10.2017. године у 14.00 часова, у сали 5, кандидат Марија Ђорђевић браниће мастер рад под називом „Мерење перформанси у непрофитним организацијама као инструмент процеса стратегијске контроле“.

10.10.2017. године у 14.30 часова, у сали за седнице, кандидат Миљана Терзић браниће мастер рад под називом „Системи осигурања депозита“.

09.10.2017. године у 10.00 часова, у сали 13, кандидат Горан Петровић браниће мастер рад под називом „Статистичка анализа искоришћености потенцијала планинског туризма у Републици Србији“.

09.10.2017. године у 11.00 часова, у сали 13, кандидат Немања Јовановић браниће мастер рад под називом „Статистичка анализа способности процеса производње у аутомобилској индустрији“.

09.10.2017. године у 14.00 часова, у сали института, кандидат Олгица Мишић браниће мастер рад под називом „Значај рециклаже електронског и електричног отпада за очување квалитета животне средине“.

06.10.2017. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Милан Цветановић браниће мастер рад под називом „Компаративна анализа уравнотеженог система мера перформанси пословних банака и производних предузећа“.

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC