English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

26.12.2017. године у 10.30 часова, у сали института, кандидат Јована Поповић браниће мастер рад под називом „Утицај компензационих програма менаџера на друштвено одговорне активности у корпоративном предузећу“.

21.12.2017. године у 10.30 часова, у сали за седнице, кандидат Теодора Бојат браниће мастер рад под називом „Развој регулисања слободе кретања робе са фокусом на њену дистрибуцију и заштиту потрошача“.

21.12.2017. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Милан Јовановић браниће мастер рад под називом „Алтернативни приступи истраживању улоге државе у привреди“.

20.12.2017. године у 12.00 часова, у сали 8, кандидат Mилена Ристић браниће мастер рад под називом „Групно финансирање преко Интернета“.

20.12.2017. године у 12.00 часова, у сали 5, кандидат Милош Радовановић браниће мастер рад под називом „Искуства у примени таргетирања инфлације као монетарне стратегије“.

18.12.2017. године у 14.30 часова, у сали за седнице, кандидат Страхиња Манић браниће мастер рад под називом „Утицај задовољства послом на ефикасност пословања малих и средњих предузећа“.

15.12.2017. године у 11.00 часова, у сали БС, кандидат Душан Тасковић браниће мастер рад под називом „Формирање цена на тржиштима фактора производње“.

15.12.2017. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Јелена Станковић браниће мастер рад под називом „Употреба информационих и комуникационих технологија у циљу развоја стратегије отпорних ланаца снабдевања“.

15.12.2017. године у 12.00 часова, у сали инстутута, кандидат Нада Шејић браниће мастер рад под називом „Примена Web аналитике у пословној пракси предузећа“.

14.12.2017. године у 13.00 часова, у сали 5, кандидат Лидија Радојичић браниће мастер рад под називом „Статистичка анализа структуре активног становништва у Републици Србији“.

14.12.2017. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Слободан Станковић браниће мастер рад под називом „Туризам Нишавског управног округа: карактеристике и перспективе развоја“.

14.12.2017. године у 10.30 часова, у сали БС, кандидат Аница Стевановић браниће мастер рад под називом „Морал припадника Војске Србије“.

14.12.2017. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Јована Јањић браниће мастер рад под називом „Редизајнирање ланаца снабдевања“.

14.12.2017. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Снежана Цолић браниће мастер рад под називом „Управљање активом банака у условима финансијске кризе“.

13.12.2017. године у 13.30 часова, у сали 8, кандидат Стефан Китановић браниће мастер рад под називом „Пословна интелигенција и управљање знањем предузећа“.

13.12.2017. године у 12.00 часова, у сали 8, кандидат Стефан Нешић браниће мастер рад под називом „Специфичности развоја и примене мобилне пословне интелигенције у електронском пословању предузећа“.

13.12.2017. године у 13.30 часова, у сали 5, кандидат Дијана Стојадиновић браниће мастер рад под називом „Актуелни проблеми регионалног развоја Републике Србие и начини за њихово превазилажење“.

13.12.2017. године у 09.00 часова, у сали за седнице, кандидат Ана Станковић браниће мастер рад под називом „Кључни инструменти монетарне политике централних банака изабраних земаља“.

13.12.2017. године у 12.15 часова, у сали за седнице, кандидат Даница Савић браниће мастер рад под називом „Обележја монетарних политика земаља БРИКС-а“.

13.12.2017. године у 10.15 часова, у сали за седнице, кандидат Александар Динчић браниће мастер рад под називом „Финансијски аспекти употребе криптовалута“.

13.12.2017. године у 13.30 часова, у сали за седнице, кандидат Марко Ђорђевић браниће мастер рад под називом „Анализа структуре јавних расхода Републике Србије и компарација са изабраним земљама“.

13.12.2017. године у 14.45 часова, у сали института, кандидат Александра Спасић браниће мастер рад под називом „Компаративна анализа предузетничке активности жена и мушкараца у Републици Србији“.

13.12.2017. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Јелена С. Митровић браниће мастер рад под називом „Коришћење Lean праксе као катализатора за озелењaвање ланца снабдевања“.

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC