English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештења о одбранама докторских дисертација

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Зорана Костић под називом „Међузависност услова конкуренције, тржишног учешћа и профитабилности привредних субјеката“, дана 13.04.2019. године (субота) са почетком у 11,00 сати у сали за седнице Факултета.

03.04.2019.Служба за докторске студије

Декан Економског факултет а у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат мр Марина Милановић, под називом „Извођење законитости из економских података применом data minig приступа“, дана 15.01.2019. године (уторак) са почетком у 12.00 сати, у сали за седнице Факултета.

25.12.2018.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат мр Данило Лучић, под називом „Утицај корупције на економски раст“, дана 07.12.2018. године (петак) са почетком у 13.00 сати, у сали за седнице Факултета

30.11.2018.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Драгана Ранђеловић, под називом „ Рачуноводствена регулатива као претпоставка квалитета финансијских извештаја“, дана 26.11.2018. године (понедељак) са почетком у 12.00 сати, у сали за седнице Факултета

20.11.2018.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Сунчица Станковић, под називом „ Примена метода зависности у анализи разлика у зарадама између полова у Републици Србији“, дана 05.10.2018. године (петак) са почетком у 12.00 сати, у сали за седнице Факултета.

27.09.2018.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторску дисертацију кандидат Драгана Петковић, под називом „ Реперкусије система трансфера у јавним финансијама на изабране макроекономске варијабле“, дана 01.10.2018. године (понедељак) са почетком у 13.00 сати, у сали за седнице Факултета.

25.09.2018.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу обавештава јавност да ће на овом Факултету бранити докторске дисертације кандидати:
- Милан Михајловић, дисертацију под називом „Унапређење квалитета пословних процеса у предузећима индустрије млека у Републици Србији“, дана 28.09.2018. године (петак) са почетком у 10.00 сати, у сали за седнице Факултета;
- Мр Веселин Пјешчић, дисертацију под називом „Могућности и ограничења политике девизног курса у контексту циљања инфлације“, дана 29.09.2018. године (субота) са почетком у 11.00 сати, у сали за седнице Факултета.

21.09.2018.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације

AISEC