English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Акта факултета

Документа са ознаком пдф су у ПДФ (Адобе Ацробат) формату. Да бисте преузели документ кликните десним дугментом на линк и одаберите опцију „Саве таргет/линк ас“. Уколико на рачунару немате инсталиран програм за преглед ових документа, можете га бесплатно преузети овде.

 

Водич за упис студената

пдф Водич за упис студената на Економски факултет у Нишу

 

Статут, стандарди и правилници

пдф Информатор о раду Економског факултета

пдф Дозвола за рад (Акредитација из 2020. године)
пдф Решење о измени и допуни Дозволе за рад
пдф Дозвола за рад (Акредитација из 2013. године)
пдф Дозвола за рад (Акредитација из 2008. године)
пдф Статут факултета
пдф Елаборат о студијским програмима
пдф Стратегија обезбеђења квалитета

пдф Акредитација Центра за економска истраживања 2017
пдф Акредитација Центра за економска истраживања 2013

пдф Комисија за акредитацију и проверу квалитета - Извештај о СПК
пдф Самоевалуација Економског факултета за 2017. годину
пдф Самоевалуација Економског факултета за 2013. годину
пдф Самоевалуација Економског факултета за 2011. годину

пдф Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета наставног процеса
пдф Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета докторских студија
пдф Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета рада Службе за студентска питања
пдф Стандарди и процедуре рада библиотеке Економског факултета у Нишу

пдф Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета
пдф Правилник о усклађивању стечених стручних академских назива
пдф Правилник о издавачкој делатности Економског Факултета у Нишу
пдф Правилник о организацији и раду Центра за економска истраживања
пдф Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
пдф Правилник о управљању људским ресурсима

 

Програм рада Факултета

пдф Програм рада Факултета за 2020. годину
пдф Програм рада Факултета за 2019. годину
пдф Програм рада Факултета за 2018. годину

 

Извештаји о раду Факултета

пдф Извештај о раду Факултета за 2019. годину
пдф Извештај о раду Факултета за 2018. годину
пдф Извештај о раду Факултета за 2017. годину

 

Конкурси за избор наставника и сарадника

Напомена: Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

pdf 28.09.2020. Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа
Одредбе наведених чланова Закона и Статута
Ближи критеријуми за избор наставника
Допуна - Ближи критеријуми за избор наставника

 

Извештаји Комисије за избор наставника и сарадника

Обавештења оа стављању на увид јавности Извештаја Комисије за избор наставника и сарадника

 

Одбране докторских дисертација и магистарских теза

Обавештења о одбранама докторских дисертација

Упис

Студентске организације