English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Савет Економског факултета

За чланове Савета Економског факултета у Нишу – представника наставног и ненаставног особља Факултета на мандатни период од три године изабрани су:

а) Из структуре редовних професора

 1. Др Живорад Глигоријевић, редовни професор, председник Савета
 2. Др Благоје Новићевић, редовни професор
 3. Др Бобан Стојановић, редовни професор
 4. Др Срђан Маринковић, редовни професор
 5. Др Вукашин Шушић, редовни професор

б) Из структуре ванредних професора

 1. Др Марина Ђорђевић, ванредни професор
 2. Др Биљана Ђорђевић, ванредни професор
 3. Др Драган Петровић, ванредни професор
 4. Др Соња Јовановић, ванредни професор
 5. Др Огњен Радовић, ванредни професор

в) Из структуре доцената

 1. Др Мирјана Јемовић, доцент

г) Из структуре наставника страног језика и асистената

 1. Јелена Радојичић, асистент

д) Из структуре ненаставног особља

 1. Ивана Ранђеловић.

За чланове Савета Економског факултета у Нишу – представника Студентског парламента на мандатни период од једне године изабрани су:

Из реда студената Економског факултета у Нишу
 1. Александра Ђорђевић, студент мастер студија,
 2. Душан Цветановић, студент четврте године студија,
 3. Анђела Ђокић, студент четврте године студија.

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC