English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

26.10.2020. године у 11.00 часова, у сали 5, кандидат Александра Павловић браниће мастер рад под називом „Утицај страних директних инвестиција на спољну трговину Кине“.

26.10.2020. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Јелена Илић браниће мастер рад под називом „Државна ревизија у Републици Србији“.

24.10.2020. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Милош Илић браниће мастер рад под називом „Компарација структуре финансијских извештаја банака у Кини и САД“.

23.10.2020. године у 11.00 часова, у сали 5, кандидат Адријана Јевтић браниће мастер рад под називом „Редизајнирање ланца снабдевања у функцији унапређења пословних перформанси“.

23.10.2020. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Кристина Ранчић браниће мастер рад под називом „Потенцијали градског туризма у Републици Србији“.

23.10.2020. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Катарина Ранчић браниће мастер рад под називом „Туристички потенцијал Источне зоне Карпатско-балканских планина Републике Србије“.

22.10.2020. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Александар Манасијевић браниће мастер рад под називом „Регионална политика Републике Србије: стратегијске основе и актуелни проблеми“.

08.10.2020. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Драган Милошевић браниће мастер рад под називом „Перспективе развоја спа и велнес туризма у бањама Западног Поморавља“.

06.10.2020. године у 11.30 часова, у сали за седнице, кандидат Душан Стошић браниће мастер рад под називом „Технолошка инфраструктура за Индустрију 4.0“.

06.10.2020. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Ненад Галић браниће мастер рад под називом „Улога система за управљање односима са потрошачима у савременом пословању“.

05.10.2020. године у 13.30 часова, у сали 8, кандидат Никола Бојовић браниће мастер рад под називом „Савремена информационо-технолошка инфраструктура електронског пословања“.

05.10.2020. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милица Тасић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање о приходима и расходима на примеру ЈКП Београдске електране“.

05.10.2020. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Сузана Бекрић браниће мастер рад под називом „Рачуноводствени и порески аспект амортизације“.

05.10.2020. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Јелена Антонијевић браниће мастер рад под називом „Дигитална транформација банака – могућности и ограничења“.

03.10.2020. године у 12.00 часова, у сали 2, кандидат Јована Ивановић браниће мастер рад под називом „Стратешки приступ у управљању догађајима“.

Упис

Студентске организације