English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

29.01.2021. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Урош Алексић браниће мастер рад под називом „Анализа положаја Опто електронске групације из Ниша на тржишту уређаја за ноћно осматрање“.

25.01.2021. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Тамара Јаковљевић браниће мастер рад под називом „Утицај пандемије COVID-19 на стабилност финанcијcког сектора“.

19.01.2021. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Марко Пејић браниће мастер рад под називом „Економски и демографски диспаритети у контексту актуелне регионализације Републике Србије“.

18.01.2021. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Димитрије Стаменковић браниће мастер рад под називом „Анализа међузависности привредног раста и загађења животне средине“.

11.01.2021. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Љубинка Динић браниће мастер рад под називом „Ефекти глобализације на међународно кретање фактора производње“.

30.12.2020. године у 14.00 часова, у сали за седнице, кандидат Мајa Стојановић Николић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање индиректних буџетских корисника на примеру ОШ „Бранко Радичевић“ Врање“.

30.12.2020. године у 13.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милица Илић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање осигуравајућих компанија“.

30.12.2020. године у 11.00 часова, у сали 4, кандидат Марија Цветковић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање ентитета јавног сектора Републике Србије“.

30.12.2020. године у 12.00 часова, у сали 4 , кандидат Катарина Цекић браниће мастер рад под називом „Финансијско извештавање о успешности пословања „Nelt Co“ д.о.о Добановци“.

30.12.2020. године у 13.30 часова, у рачунарској учионици, кандидат Сандра Петковић браниће мастер рад под називом „Управљање мобилним пословањем и развој мобилних веб-сајтова“.

30.12.2020. године у 12.00 часова, у рачунарској учионици, кандидат Аница Младеновић браниће мастер рад под називом „Развој и имплементација модела електронског пословања предузећа“.

30.12.2020. године у 10.30 часова, у рачунарској учионици, кандидат Данијела Стаменковић браниће мастер рад под називом „Апликације и имплементација дигиталног пословања“.

30.12.2020. године у 13.30 часова, у сали 4, кандидат Симонида Петровић браниће мастер рад под називом „Правно-економски аспекти банкарске гаранције на примеру уговора о гаранцији „Banca Intesa A.D. Beograd“.

30.12.2020. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Маријана Булатовић браниће мастер рад под називом „Изазови одрживог развоја у аутомобилској индустрији“.

30.12.2020. године у 10.00 часова, у сали института, кандидат Андријана Вучковић браниће мастер рад под називом „Изазови аграрне политике Републике Србије у процесу усаглашавања са Заједничком пољопривредном политиком Европске уније“.

Упис

Студентске организације