English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2021-10-07 Управљање процесом набавке и односима са добављачима у ланцу снабдевања
Кандидат: Марко Стојановић
Комисија: Александра Анђелковић,Горан Миловановић,Сузана Ђукић
 2021-10-01 Етичка одговорност у односима послодавца и запослених
Кандидат: Милица Павловић
Комисија: Марија Радосављевић,Маја Ивановић-Ђукић,Биљана Ђорђевић
 2021-09-24 Финансијско извештавање у Републици Србији и Републици Хрватској – компаративни приступ
Кандидат: Филип Јовић
Комисија: Тадија Ђукић,Дејан Спасић,Милица Ђорђевић
 2021-09-22 Примена етичких принципа у маркетинг комуницирању са потрошачима
Кандидат: Милица Марковић
Комисија: Марија Радосављевић,Маја Ивановић-Ђукић,Сузана Ђукић
 2021-09-22 Управљање квалитетом као основ успостављања интегрисаног менаџмент система у јавним предузећима
Кандидат: Жарко Поповић
Комисија: Марија Радосављевић,Данијела Стошић-Панић,Бојан Крстић
 2021-09-06 Могућности и перспективе развоја туризма Борског округа
Кандидат: Адријана Пуповац
Комисија: Ивана Костадиновић,Живорад Глигоријевић,Владислав Марјановић
 2021-08-30 Потенцијали развоја одрживог туризма Републике Србије
Кандидат: Момчило Младеновић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Вукашин Шушић,Светлана Соколов-Младеновић
 2021-08-23 Мерење и управљање перформансама предузећа
Кандидат: Марија Иванковић - Миљковић
Комисија: Благоје Новићевић,Љиља Антић,Бојана Новићевић Чечевић
 2021-07-15 Информациона подршка управљачког рачуноводства мерењу перформанси центара одговорности
Кандидат: Стефан Ристић
Комисија: Љиља Антић,Татјана Стевановић,Бојана Новићевић Чечевић
 2021-07-15 Обрачун трошкова по активностима и формирање трансферних цена
Кандидат: Јована Митровић
Комисија: Љиља Антић,Татјана Стевановић,Бојана Новићевић Чечевић
 2021-07-14 Употреба блокчејн технологије у пословању
Кандидат: Јелена Ивановић
Комисија: Огњен Радовић,Славољуб Миловановић,Јовица Станковић
 2021-07-14 Утицај дигиталне трансформације на маркетинг стратегију
Кандидат: Анђела Мартиновић
Комисија: Јовица Станковић,Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Сузана Ђукић
 2021-06-15 Дестинације језерског туризма у Републици Србији
Кандидат: Јелена Ристић
Комисија: Вукашин Шушић,Дејан Ђорђевић,Владислав Марјановић
 2021-06-09 Развој и имплементација концепта електронског послова
Кандидат: Богдан Ристић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Јовица Станковић
 2021-05-31 Фискални значај пореза на додату вредност у земљама Европске уније и Републици Србији
Кандидат: Никола Стојановић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марина Ђорђевић,Ивана Костадиновић
 2021-05-28 Значај одговорног понашања према запосленима за превазилажење социјалних последица дигиталне трансформације
Кандидат: Сања Величковић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Марија Радосављевић,Биљана Ђорђевић,Јовица Станковић
 2021-05-27 Примена KAIZEN алата у функцији унапређења логистичких операција
Кандидат: Јована Јовановић
Комисија: Александра Анђелковић,Горан Миловановић,Данијела Стошић-Панић
 2021-05-26 Унапређење квалитета процеса као услов обезбеђења квалитета производа
Кандидат: Милица Стаменковић
Комисија: Марија Радосављевић,Данијела Стошић-Панић,Горица Бошковић
 2021-05-26 Примена аналитике и науке о подацима у пословању
Кандидат: Миодраг Миленковић
Комисија: Јовица Станковић,Славољуб Миловановић,Огњен Радовић
 2021-05-14 Маркетинг истраживања у функцији развијања стратегије маркетинг односа са потрошачима
Кандидат: Ана Радивојевић
Комисија: Сузана Ђукић,Горан Миловановић,Александра Анђелковић
 2021-05-08 Ревизија буџета Републике Србије
Кандидат: Јелена Дарабош
Комисија: Љиљана Бонић,Тадија Ђукић,Милица Ђорђевић
 2021-04-29 Утицај културе на међународно пословно комуницирање
Кандидат: Биљана Јовановић
Комисија: Биљана Ђорђевић,Горан Миловановић,Сузана Ђукић
 2021-04-22 Егзогена и ендогена природа технолошке промене у теорији економског раста
Кандидат: Филип Милосављевић
Комисија: Слободан Цветановић,Игор Младеновић,Бобан Стојановић
 2021-04-14 Архитектура, дизајн и пословна примена блокчејн платформи
Кандидат: Драгана Скулић
Комисија: Огњен Радовић,Славољуб Миловановић,Јовица Станковић
 2021-04-14 Развој мобилног и социјалног пословања предузећа
Кандидат: Александар Ђорђевић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Јовица Станковић,Ивана Симић
 2021-04-13 Показатељи концентрације на савременим тржиштима
Кандидат: Сандра Јовановић
Комисија: Бобан Стојановић,Снежана Радукић,Драган Петровић
 2021-04-07 Развој и дизајнирање мобилних апликација предузећа
Кандидат: Данијел Тошић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Јовица Станковић
 2021-04-07 Управљање Интернетом ствари – Архитектуре, теорије и апликације
Кандидат: Никола Рац
Комисија: Јовица Станковић,Славољуб Миловановић,Огњен Радовић
 2021-03-19 Развој руралног туризма на подручју Старе планине
Кандидат: Јелена Николић
Комисија: Соња Јовановић,Живорад Глигоријевић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2021-03-12 Финансијско извештавање о успешности пословања јавних предузећа – пример ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
Кандидат: Миљана Милосављевић
Комисија: Милица Ђорђевић,Тадија Ђукић,Љиљана Бонић
 2021-03-10 Анализа процеса финансирања социјалних предузећа путем Crowdfunding-а
Кандидат: Бојан Голубовић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Сузана Стефановић,Биљана Ђорђевић
 2021-03-04 Улога суда правде у настајању Царинске уније
Кандидат: Наталија Раденковић
Комисија: Драгана Раденковић-Јоцић,Тамара Миленковић-Керковић,Иван Марковић
 2021-02-26 Финансијско извештавање о успешности пословања „FLY LINE“ д.о.о. Ниш
Кандидат: Сунчица Јовић
Комисија: Тадија Ђукић,Милорад Стојилковић,Милица Ђорђевић
 2021-02-19 Улога архитектуре предузећа у дигиталној трансформацији
Кандидат: Јелена Цветковић
Комисија: Јовица Станковић,Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Марија Радосављевић
 2021-02-17 Систем квалитета у функцији одрживог развоја прехрамбене индустрије
Кандидат: Немања Миленковић
Комисија: Горица Бошковић,Соња Јовановић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2021-02-12 Туристички потенцијали Пчињског округа
Кандидат: Никола Божић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Вукашин Шушић,Владислав Марјановић
 2021-02-11 Значај смера раста за конкурентност предузећа: Анализа стратегијске опције диверзификације
Кандидат: Анђелија Вучуровић
Комисија: Данијела Стошић-Панић,Сузана Стефановић,Сузана Ђукић
 2021-02-11 Стратегијска улога информационих технологија и система у електронском пословању предузећа
Кандидат: Јасна Савић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Сузана Стефановић,Јовица Станковић
 2021-02-11 Значај тестирања у животном циклусу развоја софтвера
Кандидат: Марко Миљковић
Комисија: Јовица Станковић,Славољуб Миловановић,Огњен Радовић
 2021-02-10 Стратегијски приступ кризном менаџменту предузећа
Кандидат: Јована Филиповић
Комисија: Сузана Стефановић,Данијела Стошић-Панић,Ивана Симић
 2021-02-09 Консолидација банака: процеси трансформације власничке структуре у банкарском сектору
Кандидат: Милош Јанић
Комисија: Јелена Радојичић,Срђан Маринковић,Мирјана Јемовић
 2021-02-08 Зелено банкарство у функцији одрживог развоја
Кандидат: Анђела Трајковић
Комисија: Мирјана Јемовић,Срђан Маринковић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2021-02-08 Утицај каматне политике на структуру кредитног портфеља банака
Кандидат: Александра Петровић
Комисија: Срђан Маринковић,Мирјана Јемовић,Јелена Радојичић
 2021-02-06 Примена концепта циркуларне економије у текстилној индустрији
Кандидат: Ненад Савић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић,Горица Бошковић,Снежана Радукић
 2021-02-05 Улога дигиталне технологије у унапређењу наставног процеса високообразовних институција
Кандидат: Јелена Ломбауер-Милановић
Комисија: Марија Радосављевић,Данијела Стошић-Панић,Бојан Крстић,Огњен Радовић
 2021-02-05 Улога услужног сектора у остваривању циљева одрживог развоја
Кандидат: Јована Савић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић,Соња Јовановић,Снежана Радукић
 2021-02-05 Ревизија правилности пословања Студентског центра Ниш
Кандидат: Небојша Ранђелов
Комисија: Љиљана Бонић,Тадија Ђукић,Милица Ђорђевић
 2021-02-05 Box Score - систем мера перформанси у lean предузећу
Кандидат: Миљана Јовановић
Комисија: Бојана Новићевић Чечевић,Благоје Новићевић,Љиља Антић
 2021-02-05 Улога и значај инвестиционих фондова на финансијским тржиштима земаља Западног Балкана
Кандидат: Сања Радоњић
Комисија: Мирјана Јемовић,Срђан Маринковић,Јелена Радојичић
 2021-02-05 Управљање марком у функцији задржавања потрошача
Кандидат: Тамара Петровић
Комисија: Сузана Ђукић,Горан Миловановић,Винко Лепојевић
 2021-02-04 Значај управљања набавком за ефикасност пословања средњих предузећа
Кандидат: Ивана Илић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Сузана Стефановић,Бојан Крстић
 2021-02-04 Процесна оријентација као основа управљања укупним квалитетом у индустрији
Кандидат: Данијела Савић
Комисија: Горица Бошковић,Живорад Глигоријевић,Марија Радосављевић
 2021-02-04 Технике за управљање перформансама односа са стејкхолдерима предузећа
Кандидат: Милена Станојевић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Марија Радосављевић,Бојан Крстић
 2021-01-29 Анализа положаја Опто електронске групације из Ниша на тржишту уређаја за ноћно осматрање
Кандидат: Урош Алексић
Комисија: Бобан Стојановић,Биљана Ракић,Снежана Радукић
 2021-01-27 Управљање маркетингом односа са добављачима у функцији повећања иновационе способности предузећа
Кандидат: Стефан Петковић
Комисија: Сузана Ђукић,Горан Миловановић,Сузана Стефановић
 2021-01-25 Утицај пандемије COVID-19 на стабилност финанcијcког сектора
Кандидат: Тамара Јаковљевић
Комисија: Мирјана Јемовић,Срђан Маринковић,Јелена Радојичић
 2021-01-19 Економски и демографски диспаритети у контексту актуелне регионализације Републике Србије
Кандидат: Марко Пејић
Комисија: Живорад Глигоријевић,Владислав Марјановић,Ивана Костадиновић
 2021-01-18 Анализа међузависности привредног раста и загађења животне средине
Кандидат: Димитрије Стаменковић
Комисија: Слободан Цветановић,Игор Младеновић,Снежана Радукић
 2021-01-11 Ефекти глобализације на међународно кретање фактора производње
Кандидат: Љубинка Динић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Игор Младеновић
 2021-01-05 Утицај културолошке интелигенције на трансформационo лидерство у међународном окружењу
Кандидат: Тамара Пејчић
Комисија: Биљана Ђорђевић,Ивана Симић,Марија Радосављевић
Упис

Студентске организације