English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Асистенти

Ивана Марјановић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: MS 7 приземље
Консултације: петак 12:00-14:00
е-маил: ivana.veselinovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528655
Предмети: ОАС - 4002 Финансијско рачуноводство
ОАС - 4006 Математика
ОАС - 4064 Операциона истраживања
ОАС - 4065 Економске функције
ОАС - 4069 Финансијска и актуарска математика
ОАС - 4510 Статистика
Биографија: Cirriculum vitae

Ивана Илић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: II anex 5 други спрат
Консултације: уторак 10:00-12:00
е-маил: ivana.ilic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018
Предмети: ОАС - 4009 Национална економија
ОАС - 4041 Економика индустрије
ОАС - 4046 Аграрни менаџмент
ОАС - 4049 Регионална географија света
ОАС - 4053 Менаџмент у туризму
ОАС - 4055 Економика туризма
ОАС - 4060 Економска политика
ОАС - 4077 Индустријски менаџмент
ОАС - 4553 Менаџмент у туризму и хотелијерству
Биографија: Cirriculum vitae
Упис

Студентске организације